Mesiáš

 
1.  
Em 
Nikdo není jako Ty,  
C 
nikdo nevstal sám z mrtvých.
G 
Nikdo není Bůh, člověka  
D/F# 
syn.
 
Em 
Kdo na Zemi žil život sva
C 
tý? Kdo na Zemi byl tobě rov
G 
ný?Kdo kdy na Zemi byl bezhříš
D/F# 
ný?
 
Bridge:  
C 
Ty jsi člověka Syn,  
D 
Bůh. Ty jsi  
G 
žil, 
 
 
D/F# 
umřel, byl  
Em 
vzkříšen.
C 
Jsi jediný živý  
D 
Bůh.
 
Ref: /:  
D 
Ty jsi  
Em 
Kr
D/F# 
ál, 
 
 
G 
Spasitel 
 
a
C 
P
G 
án. 
 
 
D 
Mesi
Em 
áš,
D/F# 
 
G 
Kristus, 
 
 
C 
Ježíš, 
 
P
G 
án 
 
:/
 
2.  
Em 
Kdo byl tak vyvýšený?  
C 
Kdo byl tak ponížený?
G 
Kdo by zůstal ve všem tak ti
D/F# 
chý?
 
Em 
Koho tolik následoval l
C 
id? Koho jedni nenávidě
G 
li?Koho druzí tak milova
D/F# 
li?
 
Bridge:  
C 
Ty jsi člověka Syn,  
D 
Bůh. Ty jsi  
G 
žil, 
 
um
D/F# 
řel, byl vz
Em 
kříšen.
C 
Jsi jediný živý  
D 
Bůh.
 
Ref: /:  
D 
Ty jsi  
Em 
Kr
D/F# 
ál, 
 
 
G 
Spasitel 
 
a
C 
P
G 
án. 
 
 
D 
Mesi
Em 
áš,
D/F# 
 
G 
Kristus, 
 
 
C 
Ježíš, 
 
 
G 
Pán 
 
:/

Všechno co mám

 

 
C 
Na nebe
D 
sích je Tvůj tr
G 
ůn. 
 
 
C 
V moci a  
D 
slávě vládneš  
G 
nám.
Zástupy hvězd se Ti klaní, mohutné hory Tvé jméno ctí.
Upřímnou chválu chci Ti dát, vyznat, že Ty jsi můj Pán.

 
Ref: 
C 
Všechno, co  
G 
mám, 
 
dal jsi mi,  
Em 
Pane, z lásky  
D 
své.
 
Vzdávám Ti  
C 
dík
G 
za kříž, cos  
Em 
nesl kvůli  
D 
mně.
kvůli mně.

 

Jen Ty jsi skrýší mou

 
Hm 
Jen ty jsi  
Em 
skrýší 
 
mou
A 
jen 
 
 
A/C# 
ty jsi  
Dsus 
záchran
D 
ou 
 
 
A/C# 
a
G 
písní mě  
Em 
obklopíškdyž 
 
 
F#sus 
úzkosti 
 
úto
F# 
čí
 
V tebe doufat  
Hm 
smím
Em7 
v tebe doufat  
A 
smím
D 
slabý 
 
ří
A/C# 
ká: 
 
G 
Sílu 
 
 
Em 
mám,mocí 
 
 
F#sus 
Tvou 
 
povstá
F# 
vám.”
 
V tebe doufat s
Hm 
mím

Za dílo Tvé

 
1)   
C 
Zachránce, 
 
 
F 
má Spáso,  
C 
z prachu, hlíny mě  
F 
pozvedáš, 
 
 
C 
všemocný, 
 
 
F 
Bůh věčný.  
C 
Nebudu už jako  
B/C 
dřív.
 
Bridge: když přišels  
Am 
blíž, od věčného  
Fadd13 
Otce. S námi přišel  
C 
žít, syn Otcův  
G 
jediný.
 
Ref: Ty jsi  
C 
žil, 
 
umí
G 
ral a byl  
F 
vzkříšen, znovu  
G 
vstal, cestu  
C 
všem 
 
ote
G 
vřel, aby  
F 
svět znovu žít  
G 
směl. 
 
 
F 
Halelu
G 
ja za dílo  
Am 
Tvé. 
 
 
F 
Halelu
G 
ja za dílo  
C 
Tvé.

Staň se vůle Tvá

 
I
Em 
     n
G 
     t
D 
     r
C 
     o  1.
Em 
Často nám strach
G 
nedovolí
D 
  Plnit, 
 
B
C 
ože, tvoji v
Em 
ůli Vím, že ně
G 
kdy 
 
neposlouc
D 
hám A před tvou t
C 
váří 
 
utík
Em 
ám 
 
Bridge 1.:
Em 
Tvoje touhy, t
G 
voje 
 
plány V
D 
idím jenom z
C 
e své strany Tak mi, Bože, odpusť Pane prosím
 
Ref: S
G 
taň se v
D 
ůle 
 
Tvá
C 
 V 
 
k
D 
aždém z n
G 
ás Staň se v
D 
ůle 
 
T
C 
vá 
 
(Tvá)
 
 Chci tvou vůli žít Chci tvé plány ctít Staň se vůle tvá 
 
 M
Em 
      e
G 
  
 
z
D 
    i
C 
    hra 2.
Em 
Zbav mě obav, d
G 
odej 
 
sílu Ch
D 
ci se trefit d
C 
o tvých cílů Dík za blízkost Tvého Ducha  Na tvých křídlech odlétám 

 Bridge 2.: Tvoje touhy tvoje plány 
 Tvoje dary jsou nám dány 
Tak mě Bože náplň Pane prosím

 
 Ref: S
G 
taň se v
D 
ůle 
 
Tvá
C 
 V 
 
k
D 
aždém z n
G 
ás Staň se v
D 
ůle 
 
T
C 
vá 
 
(Tvá)
 
 Chci tvou vůli žít Chci tvé plány ctít  Staň se vůle tvá 
 
Coda:
Em 
Jen díky T
G 
obě můžu p
D 
evně 
 
stát
C 
 Jen díky Tobě nemusím se déle bát Jen díky Tobě radost v srdci mám Jen ve Tvém slově smysl nalézám