Adonai

 
G 
1. Ty jsi Král králů
Em7 
Ty jsi Vítěz vítě
D 
zů Tebe  
C 
chválím, Tebe  
G 
ctím
G 
Ty jsi Pán pánů
Em7 
Ty máš nejvyšší  
D 
trůn Tebe  
C 
vzývám, 
 
vele
G 
bím
 
D 
Nebe chválu  
C 
vzdává, 
 
andě
Em 
lé 
 
jása
D 
jí 
 
V
Em 
ylej 
 
požeh
C 
nání, 
 
volá
G 
me jméno  
D 
Ježíš
 
I
C/G 
mmanu
G 
el, 
 
 
Em 
haleluj
C 
aA
C/G 
do
G 
nai, 
 
 
Em 
Bůh buď osla
C 
ven

2. Ty jsi déšť lásky
prosím, vylej milost svou,
ať padne na nás s mocí Tvou
Navštiv nás, Králi
Duchu svatý, naplň nás
mocí svou bezbřehou

Přicházíme před Tvoji tvář

 
1. Přicházíme pred Tvoji tvář, klaníme se pred trůnem slávy.
Hm7 
Ty slova života  
E 
máš. 
 
 
Hm7 
Kam bychom šli pro dobré  
Esus4 
zprávy?
 
4.  
A 
Přicházíme sklonit svou tvář, vyznat úctu skále své spásy.
Hm7 
Ty slova života m
E 
áš, 
 
 
Hm7 
my jsme tvůj lid a ty náš  
E7 
král 
 
jsi.
 
Ref.:  
A 
Ty jsi úkryt  
D 
náš.
A 
Náruč Tvá je  
D 
skrýš.
F#m 
Lid, co  
 
jménem 
 
 
D 
znáš, ty neopu
Esus4 
stíš.
 
A 
Ať i dnem i  
D 
tmou
A 
zpívá tvůj lid  
D 
dál.
F#m 
Ať pro  
 
slávu 
 
 
D 
tvou, ať  
E7 
zní “Jen Ty jsi náš  
A 
král”.
 
3.  
A 
Přicházíme před Tvoji tvář, skrýt se hloub do stínu Tvých křídel.
Hm7 
Ty slova života  
E 
máš, 
 
 
Hm7 
nádherné je smět být Tvůj  
Esus4 
přítel.
 
2.  
A 
Přicházíme před Tvoji tvář, vzdát chválu do chrámu Tvého.
Hm7 
Ty slova života  
E 
máš, 
 
 
Hm7 
vyvádíš nás od všeho  
E7 
zlého

Mesiáš

 
1.  
Em 
Nikdo není jako Ty,  
C 
nikdo nevstal sám z mrtvých.
G 
Nikdo není Bůh, člověka  
D/F# 
syn.
 
Em 
Kdo na Zemi žil život sva
C 
tý? Kdo na Zemi byl tobě rov
G 
ný?Kdo kdy na Zemi byl bezhříš
D/F# 
ný?
 
Bridge:  
C 
Ty jsi člověka Syn,  
D 
Bůh. Ty jsi  
G 
žil, 
 
 
D/F# 
umřel, byl  
Em 
vzkříšen.
C 
Jsi jediný živý  
D 
Bůh.
 
Ref: /:  
D 
Ty jsi  
Em 
Kr
D/F# 
ál, 
 
 
G 
Spasitel 
 
a
C 
P
G 
án. 
 
 
D 
Mesi
Em 
áš,
D/F# 
 
G 
Kristus, 
 
 
C 
Ježíš, 
 
P
G 
án 
 
:/
 
2.  
Em 
Kdo byl tak vyvýšený?  
C 
Kdo byl tak ponížený?
G 
Kdo by zůstal ve všem tak ti
D/F# 
chý?
 
Em 
Koho tolik následoval l
C 
id? Koho jedni nenávidě
G 
li?Koho druzí tak milova
D/F# 
li?
 
Bridge:  
C 
Ty jsi člověka Syn,  
D 
Bůh. Ty jsi  
G 
žil, 
 
um
D/F# 
řel, byl vz
Em 
kříšen.
C 
Jsi jediný živý  
D 
Bůh.
 
Ref: /:  
D 
Ty jsi  
Em 
Kr
D/F# 
ál, 
 
 
G 
Spasitel 
 
a
C 
P
G 
án. 
 
 
D 
Mesi
Em 
áš,
D/F# 
 
G 
Kristus, 
 
 
C 
Ježíš, 
 
 
G 
Pán 
 
:/

Všechno co mám

 

 
C 
Na nebe
D 
sích je Tvůj tr
G 
ůn. 
 
 
C 
V moci a  
D 
slávě vládneš  
G 
nám.
Zástupy hvězd se Ti klaní, mohutné hory Tvé jméno ctí.
Upřímnou chválu chci Ti dát, vyznat, že Ty jsi můj Pán.

 
Ref: 
C 
Všechno, co  
G 
mám, 
 
dal jsi mi,  
Em 
Pane, z lásky  
D 
své.
 
Vzdávám Ti  
C 
dík
G 
za kříž, cos  
Em 
nesl kvůli  
D 
mně.
kvůli mně.

 

Jen Ty jsi skrýší mou

 
Hm 
Jen ty jsi  
Em 
skrýší 
 
mou
A 
jen 
 
 
A/C# 
ty jsi  
Dsus 
záchran
D 
ou 
 
 
A/C# 
a
G 
písní mě  
Em 
obklopíškdyž 
 
 
F#sus 
úzkosti 
 
úto
F# 
čí
 
V tebe doufat  
Hm 
smím
Em7 
v tebe doufat  
A 
smím
D 
slabý 
 
ří
A/C# 
ká: 
 
G 
Sílu 
 
 
Em 
mám,mocí 
 
 
F#sus 
Tvou 
 
povstá
F# 
vám.”
 
V tebe doufat s
Hm 
mím