Jen Ty jsi skrýší mou

 
Hm 
Jen ty jsi  
Em 
skrýší 
 
mou
A 
jen 
 
 
A/C# 
ty jsi  
Dsus 
záchran
D 
ou 
 
 
A/C# 
a
G 
písní mě  
Em 
obklopíškdyž 
 
 
F#sus 
úzkosti 
 
úto
F# 
čí
 
V tebe doufat  
Hm 
smím
Em7 
v tebe doufat  
A 
smím
D 
slabý 
 
ří
A/C# 
ká: 
 
G 
Sílu 
 
 
Em 
mám,mocí 
 
 
F#sus 
Tvou 
 
povstá
F# 
vám.”
 
V tebe doufat s
Hm 
mím

Za dílo Tvé

 
1)   
C 
Zachránce, 
 
 
F 
má Spáso,  
C 
z prachu, hlíny mě  
F 
pozvedáš, 
 
 
C 
všemocný, 
 
 
F 
Bůh věčný.  
C 
Nebudu už jako  
B/C 
dřív.
 
Bridge: když přišels  
Am 
blíž, od věčného  
Fadd13 
Otce. S námi přišel  
C 
žít, syn Otcův  
G 
jediný.
 
Ref: Ty jsi  
C 
žil, 
 
umí
G 
ral a byl  
F 
vzkříšen, znovu  
G 
vstal, cestu  
C 
všem 
 
ote
G 
vřel, aby  
F 
svět znovu žít  
G 
směl. 
 
 
F 
Halelu
G 
ja za dílo  
Am 
Tvé. 
 
 
F 
Halelu
G 
ja za dílo  
C 
Tvé.

Staň se vůle Tvá

 
I
Em 
     n
G 
     t
D 
     r
C 
     o  1.
Em 
Často nám strach
G 
nedovolí
D 
  Plnit, 
 
B
C 
ože, tvoji v
Em 
ůli Vím, že ně
G 
kdy 
 
neposlouc
D 
hám A před tvou t
C 
váří 
 
utík
Em 
ám 
 
Bridge 1.:
Em 
Tvoje touhy, t
G 
voje 
 
plány V
D 
idím jenom z
C 
e své strany Tak mi, Bože, odpusť Pane prosím
 
Ref: S
G 
taň se v
D 
ůle 
 
Tvá
C 
 V 
 
k
D 
aždém z n
G 
ás Staň se v
D 
ůle 
 
T
C 
vá 
 
(Tvá)
 
 Chci tvou vůli žít Chci tvé plány ctít Staň se vůle tvá 
 
 M
Em 
      e
G 
  
 
z
D 
    i
C 
    hra 2.
Em 
Zbav mě obav, d
G 
odej 
 
sílu Ch
D 
ci se trefit d
C 
o tvých cílů Dík za blízkost Tvého Ducha  Na tvých křídlech odlétám 

 Bridge 2.: Tvoje touhy tvoje plány 
 Tvoje dary jsou nám dány 
Tak mě Bože náplň Pane prosím

 
 Ref: S
G 
taň se v
D 
ůle 
 
Tvá
C 
 V 
 
k
D 
aždém z n
G 
ás Staň se v
D 
ůle 
 
T
C 
vá 
 
(Tvá)
 
 Chci tvou vůli žít Chci tvé plány ctít  Staň se vůle tvá 
 
Coda:
Em 
Jen díky T
G 
obě můžu p
D 
evně 
 
stát
C 
 Jen díky Tobě nemusím se déle bát Jen díky Tobě radost v srdci mám Jen ve Tvém slově smysl nalézám

Jaké krásné jméno máš

 
1.  
D 
Slovem tvým se od počátkuprobou
G 
zí tvá  
Hm 
sláva v  
A 
nás
Hm 
milostí jsme za
A/C# 
chráně
D 
nia vírou v  
G 
nás vždy vždy  
Hm 
zůstá
A 
váš
 
Ref: /: Jaké krásné jméno  
D 
 
š :/tebe chci ch
Hm 
válit, 
 
 
A 
uctíva
G 
tJaké krásné jméno m
D/F# 
ášnic se ti nevyrov
A 
náJaké krásné jméno  
Hm 
mášto 
 
 
A 
jméno 
 
Je
G 
žíš
 
2.  
D 
Beránek se obětovalsmyl z nás  
G 
každý 
 
 
Hm 
náš 
 
 
A 
hřích
Hm 
Ta láska věčná  
A/C# 
nemá 
 
 
D 
hranicco nás teď  
G 
může 
 
 
Hm 
odlo
A 
učit
 
Coda: Když nás strach s
G 
ouží , tak lid tvůj t
A 
oužíokusit 
 
so
Hm7 
usto lásky t
F#m7 
véNebe tě ch
G 
válí , smrt se ti vzd
A 
álívítězství 
 
 
Hm7 
najdem v slově tv
A 
émNení tu ž
G 
ádný, tobě po
A 
dobnýnyní a na
Hm7 
vždy vládneš t
F#m7 
yTvé je krá
G 
lovství, tvá moc i s
A 
lávatvé 
 
jméno
Hm7 
je tu nade v
A 
ším
 
Ref 2: /: Jaké mocné jméno  
D 
máš
 
:/ruce k ne
Hm7 
besům 
 
p
A 
ozved
G 
ámJaké mocné jméno m
D/F# 
ášna kolenou ho vyznáv
A 
ámjaké mocné jméno  
Hm7 
mášto 
 
jmé
A 
no 
 
Je
G 
žíš

Můj Pán je mé světlo

 
Dadd9/A 
In
Dadd9/F# 
tr
G 
o
Dadd9/A 
Pod
Dadd9/F# 
ruh
G13 
é
 
1.  
D 
Můj Pán je mé  
Am9/C 
světlo a má  
G 
spása.
D/F# 
Koho bych se  
C/E 
bál a před kým  
G 
třásl?
C 
Vcházet 
 
 
G 
smím v jeho  
D 
chrám.
 
2.  
D 
Jeho 
 
slovu 
Am9/C 
rád zrána na
G 
slouchám.
D/F# 
Tvář jeho vi
C/E 
dím, radost na
G 
lézám.
C 
Navždy 
 
 
G 
 
královstí,
Am7 
 
Je
G 
ho 
 
království,
Dm 
spásu 
 
 
C 
tvou smím již  
A11 
znát. 
 
->1.
 
Přechod: Smím již  
D7/F# 
zná-
FMaj 
t
 
Pre-ref.:  
D 
Bůh náš, Hospo
 
din, 
 
 
Hm7 
světlem je, spasením.
Am7 
Proč se víc bát?
 
D 
Bůh 
 
 
C 
náš, 
 
 
D 
Ho
G 
spo
A 
din, 
 
 
D 
světlem 
 
 
C/E 
je, 
 
 
D/F# 
spa
G 
se
A 
ním.
F 
Proč se víc  
E 
bát?
 
Ref: Bože  
A 
náš, sílu svou  
D/F# 
toužím jenom  
G 
k slávě Tvé dnes dát.Bože  
A 
náš, sílu svou  
D/F# 
toužím jenom  
G13 
k slávě Tvé dnes dát.