Godzien chwały

 
1)   
D2 
Godzien chwały  
Am7 
jest Baranek,  
C2 
Ten, co poszedł na  
G 
śmierć.
D2 
Ten, co oddał  
Am7 
życie swoje,  
C2 
Godzien przyjąć  
G 
cześć.

2)   Godzien chwały jest Baranek, Święty, święty jest Pan

Temu, który jest na tronie, Nech brzmi nową pieśń
       
 
Ref:  
D2 
Święty, święty, święty,  
Am7 
Jest Pan Bóg Wszechmogący
C2 
On był i jest i przyjdzie z
G 
nów. 
 
 
D2 
Całe stworzenie śpiewa
 
K
Am7 
rólowi Królów pieśń,  
C2 
Tyś wszystkim dla mnie jest
G 
I Ciebie uwielbiam!
 
3)   
D2 
Pełen piękna,  
Am7 
odziany w tęczę,  
C2 
Błyskawic blask i grzmotów  
G 
huk.              
Błogosławieństwo, mądrość, Wdzięczność i moc i chwałę, On jeden godzien przyjąć jest.

 
4)   
D2 
Cała ziemia,  
Am7 
całe niebo,  
C2 
twojej chwały pełne  
G 
Twe imię żywą wodą, Odechem mym i mocą, Cudowną tajemnicą jest!

Błogosław duszo moja Pana

 
Ref. Bło
D 
gosław duszo moja  
Hm 
Pana,
 
Wszystko co  
C 
we 
 
mnie,
 
Jego Naj
G 
świętsze 
 
 
A 
Imię!
 
Bło
D 
gosław duszo moja  
Hm 
Pana,
 
Jego dob
C 
roci,
 
Nigdy nie  
G 
zapo
A 
minaj!
 
M
D 
ezihra
 
1.  
Em 
On odpuszcza wszystkie  
G 
Twoje 
 
grzechy,
 
(
D 
Leczy wszystkie twoje choroby!)
Em 
Okazuje Swoje  
G 
Miłosierdzie,
 
(
D 
On ratuje Ciebie od zguby!)
Em 
On napełnia twoje  
G 
życie 
 
dobrem,
 
(
D 
Aż odnowi się Twoja młodość jak u orła!)
Em 
Nie odpłaca według grzechów,
G 
Nie chce wiecznie gniewać się,
Em 
On pamięta żeśmy prochem,
G 
On najlepiej  
A 
wie!
Ref….
 
2.
Em 
Tak jak ojciec nad swo
G 
imi 
 
dziećmi,
 
(
D 
Pan lituje się nad pokornym!)
Em 
On oddala od nas  
G 
nasze 
 
winy,
 
(
D 
Jak daleko wschód od zachodu!)
Em 
Jak wysoko niebo  
G 
jest nad ziemią,
 
(
D 
Tak jest wielka dobroć dla ludzi)
Em 
Dni człowieka są jak trawa,
G 
Kwitnie on jak polny kwiat,
Em 
Kiedy mocniej wiatr zawieje,
G 
Znika po nim  
A 
ślad!
Ref…
 
/: Błogo
D 
sławcie Pana – wszyscy aniołowie,
 
Błogo
Hm 
sławcie Pana – wszyscy Jego ludzie,
 
Błogo
C 
sławcie Pana – wszystkie Jego dzieła,
G 
Błogo
A 
sławcie Go! :/
 
Pře
H7 
chod o tóninu výš
 
Ref. Bło
E 
gosław duszo moja  
C#m 
Pana,
 
Wszystko co  
D 
we 
 
mnie,
 
Jego Naj
A 
świętsze 
 
 
H 
Imię!
 
Bło
E 
gosław duszo moja  
C#m 
Pana,
 
Jego do
D 
broci,
 
Nigdy nie  
A 
zapo
H (naposledy C) 
minaj!

Przyjaciel

 

 
G 
 
D 
 
Em 
 
C 
Przyjaciela mam, co pociesza mnie.
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

/:Królów Król, z nami Bóg:/

/:Jezus, Jezus:/

 

Ukojenie

 
1)   
Fmaj 
Tylko w Bogu
G 
moje 
 
jest
Am 
zbawienie.
 
W Nim
Fmaj 
jedynie
G 
duszy 
 
uko
C 
jenie.
 
Moja
D/F# 
chwa 
 
– 
G 
ła, 
 
i
C/E 
ska 
 
– 
F 
ła. W nim
 
pok
Dm7 
ładam 
 
Em7 
nadzie
Am 
ję.
 
2)   Ufaj
Fmaj 
mu, 
 
koś
G 
ciele w każdym
Am 
czasie.
 
Wyle
Fmaj 
wajcie
G 
przed nim serca
C 
wasze.
 
Ludze
D/F# 
lżej 
 
– 
G 
si 
 
niż
C/E 
tchnie 
 
– 
F 
nie.
 
Tylko
Dm7 
w Bogu jest
Em7 
zbawie 
 
A 
nie.
 
(
D 
me
E 
zi
F 
hra 3x) + (
D 
me
E 
zi
F 
hra
G 
1x)
 
Ref:
Fmaj 
Sprawiedliwy
G 
jest nasz pan,
 
Am 
Każdy 
 
zbierze
Em 
to co siał,
 
Fmaj 
Kto 
 
uwierzy
G 
nie 
 
zawied
D 
zie 
 
się.
 
Fmaj 
Przychodzimy
G 
przed twój tron.
 
Am 
Chcemy 
 
widzieć
Em 
twoją 
 
moc,
 
Fmaj 
 
doświadczyć,
G 
Panie, 
 
łaski
A 
twej.

Psalm 23


F#m 
1. Pan Bóg jest  
E/G# 
moim 
 
pas
A+9 
terzem
 
Nad  
F#m7 
wody 
 
spo
E/G# 
kojne mnie  
A+9 
wiedzie.
Na łąkach zielonych mnie pasie
Niczego dziś mi nie braknie.

 
F#m 
2. Duszę  
E/G# 
moją 
 
po
A+9 
krzepiasz
F#m 
Twa 
 
obiet
E/G# 
nica jest  
A+9 
pewna
Bezpieczną mnie drogą prowadzisz
Pocieszasz, gdy smutek na twarzy.

 
Ref.:
D+9 
Choćbym szedł ciem
E 
ną 
 
do
F#m7 
liną
 
Zła się  
E 
nie 
 
u
A 
lęknę, bo  
E 
Ty jesteś  
D+9 
ze 
 
mną
D+9 
Choćbym szedł ciem
E 
ną 
 
do
F#m7 
liną
 
Zła się  
E 
nie 
 
u
A 
lęknę, bo  
E 
Tyś ze mną  
D 
jest.
 
3. O
F#m 
liwą mą  
E/G# 
głowę 
 
na
A+9 
maszczasz
F#m7 
Kielich bez  
E/G# 
końca 
 
na
A+9 
pełniasz
F#m 
Twa dobroć i  
E/G# 
łaska na  
A+9 
wieki 
 
już
 
Przy mnie 
F#m7 
są.
E/G# 
 
A+9